slika: Borut Peršolja (www.dz-rs.si)
Slika: slika: Borut Peršolja (www.dz-rs.si)
slika: Borut Peršolja (www.dz-rs.si) minister Peter J. Česnik, državna sekretarka Olga Belec
Slika: slika: Borut Peršolja (www.dz-rs.si)
minister Peter J. Česnik, državna sekretarka Olga Belec
slika: Borut Peršolja (www.dz-rs.si) predsednica Komisije Ljudmila Novak
Slika: slika: Borut Peršolja (www.dz-rs.si)
predsednica Komisije Ljudmila Novak

1. seja Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in posvetu

V Državnem zboru Republike Slovenije je v sredo, 24.10.2018, potekala 1. redna seja Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, na katero je vabila predsednica komisije gospa Ljudmila Novak. Komisija se je na seji seznanila s položajem avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah. V konstruktivnem pogovoru  so članice in člani Komisije izrazili velik posluh za vprašanja, povezana z ohranjanjem slovenskega jezika, kulture in vseh drugih dejavnosti skupnosti zunaj meja Slovenije.

Slovensko avtohtono narodno skupnost na avstrijskem Koroškem in Štajerskem so zastopali poslujoči tajnik NSKS Marko Oraže (zastopal je predsednika Inzka), predsenik ZSO Marjan Sturm, predsednik SKS Bernard Sadovnik in Susanne Weitlaner za Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko – Pavlova hiša.

Marko Oraže je za Narodni svet koroških Slovencev v svojih besedah med drugim izpostavil potrebo po izobraževanju mladih kadrov in težave pripradnikov narodne skupnosti, ki nastajajo predvsem zaradi rednega upadanja javne podpore. Posebno pozornost je kot eden od poslovodij namenil tedniku NOVICE, ki medtem izhaja le še 14 dnevno. Izrazil je pričakovanje, da Republika Avstrija in Republika Slovenija v skupnem dogovoru zasigurata sistemsko financiranje manjšinskega časopisa.

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943515/

http://www.uszs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/3739/

https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/seje/izbranaSejaDt?seja=26%20001.%20Redna&start=2018-10-24&mandat=VIII

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2943705/