Slika: 22. FUEN-Seminar slovanskih manjšin v Evropi

22. FUEN-Seminar slovanskih manjšin v Evropi

Med 14. -17. november 2019 je v Pliberku potekal letošnji, medtem že 22. FUEN seminar slovanskih manjšin v Evropi. Seminar je organizirala FUEN v sodelovanju s Skupnostjo koroških Slovencev in Slovenk (SKS) in Narodnim svetom koroških Slovencev (NSKS).

Seminar je v četrtek odprl govornik delovne skupine slovanskih manjšin (AGSM), g. Bernhard Ziesch skupno z organizatorji SKS in NSKS. Domači župan Stefan Visotschnig je navzoče povabil še na sprejem.

Drugi dan so se udeleženci najprej srečali s koroškim deželnim glavarjem Dr. Peter Kaiser-jem in sodelovali pri jubilejnem 30. kongresu narodnih skupnosti pod geslom »Spreminjanje perspektive: od konflikta preko dialoga do konsenza« v organizaciji Biroja za narodno skupnost dežele Koroške.

Popoldan je bil vznamenju obiska dvojezične občine Globasnica skupaj z županom g. Bernardom Sadovnikom. Težišče obiska: »Večjezičnostna strategija na občinski ravni (uprava, turizem, šolstvo, javnost, šport, krajevni napisi, mediji, itd.).« Sledila je še večerja v Globasnici s skulturnim sporedom.

Zadnji dan so sledile še predstavitve primerov dobrih praks koroških Slovenk in Slovencev. Župan Bernard Sadovnik je predstavili Alpsko – jadranski center (AACC) ter Geopark Karavanke, predsednik Benjamin Wakounig je predstavil delovanje Slovensko gospodarske zveze in dvorna svetnica Marinka Mader-Tschertou še Skupnost južno koroških kmetic in kmetov. Sledila so še poročila članov AGSM o trenutnem stanju slovanskih manjšin po Evropi.

V zadnjem delu seminarja se je predsednik FUEN, Lorant Vincze, zahvalil govorniku delovne skupine Bernhardu Zieschu za njegovo dolgoletno delovanje v tej funkciji. Koroška slovenka in podpredsednica FUEN Angelika Mlinar pa je bila izvoljena za novo govornico delovne skupine slovanskih manjšin v FUEN.