slika: NSKS
Slika: slika: NSKS

Evropska listina za regionalne- in manjšinske jezike - četrti cikel preverjanja v Avstriji

Od 1. oktobra 2001 je v Republiki Avstriji mednarodnopravno veljavna Evropska listina za regionalne- in manjšinske jezike. Države, ki so podpisale pogodbo redno poročajo v obliki državnih poročil, kako je v rabi veljavna Evropska listina za regionalne- in manjšinske jezike v posameznih državah. Na podlagi teh poročil, obiska odbora strokovnjakov v državi sami ter z informacijami nevladnih organizacij in poročilih v medijih, izvedeniški odbor izdela poročilo o rabi Evropske listine za regionalne- in manjšinske jezike v državah podpisnicah. Na koncu vodi cikel preverjanja do sklepa ministrskega komiteja Sveta Evrope s priporočili na države podpisnice.

Republika Avstrija je trenutno sredi četrtega cikla preverjanja. V sklopu tega se je ta teden mudil v Avstriji odbor strokovnjakov, ki se je najprej srečal s člani vseh sosvetov, navrh pa z nevladnimi organizacijami in zastopniki posameznih narodnih skupnosti. Pri pogovoru v prostorih Centra avstrijskih narodnosti (CAN) so sodelovali tudi predstavniki Narodnega sveta: član predsedstva Nanti Olip, vodja kompetenčne skupine za pravna vprašanja mag. Rudi Vouk ter tajnik Marko Oraže.