slika: ktn.gv.at
Slika: slika: ktn.gv.at

Deželna ustava: Deželni glavar Kaiser srečal predstavnike slovenskih organizacij

Deželni glavar: Skupno priznanje k zapisu slovenske narodne skupine v novi deželni ustavi. Po procesu zbiranja mnenj sledi parlamentarna razprava.

Danes, nedelja (19.2.2017), je deželni glavar Perer Kaiser srečal predstavnike slovenskih organizacij: Marjan Sturm (ZSO), Bernard Sadovnik (SKS) in Nanti Olip (NSKS).

Razprava je tekla o novi koroški ustavi.

„Skupno mnenje je, da je izredno pomembno, da bo slovenska narodna skupina prvič po letu 1918 zasidrana v deželni ustavi“ je poudaril Kaiser in s tem podčrtal pozitiven razvoj, ki ga je sprožila deželna koalicija bodočnosti.

Po procesu presoje bo odbor za pravo in ustavo izdelal nadaljna semantična pojasnila in s tem izbojšal zakonski osnutek.

V naslednjem koraku sledi parlamentarna razprava o novi deželni ustavi v koroškem deželnem zboru.

Zgrešena in napačna mnenja v zvezi omembe slovenske narodne skupine v koroški deželni ustavi v javnosti R Slovenije bodo prisotni današnjega srečanja v ustrezni obliki pojasnilno popravili.
„Mi združujemo in ne ločujemo“ so si bili enotni zastopniki slovenskih organizacij in deželni glavar.
 

vir: ktn.gv.at

vprašanja: Büro LH Kaiser
redakcija: Germann/Stirn