slika: http://www.provinz.bz.it
Slika: slika: http://www.provinz.bz.it

Dr. Martha Stocker prejemnica Einspielerjeve nagrade 2017

Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) in Krščanska kulturna zveza (KKZ) podeljujeta letošnjo Einspielerjevo nagrado deželni svétnici Južne Tirolske dr. Marthi Stocker kot zahvalo za njen dolgoletni angažma za potrebe narodnih skupnosti na mednarodni ravni, prav posebej še za prizadevanja za koroške Slovence in dobro sodelovanje z njimi.

Podelitev bo v ponedeljek, 20. novembra 2017, ob 19. uri v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve v Celovcu (10.-Oktoberstraße 25/I). Slavnostni govornik bo dr. Valentin Inzko.

Od leta 1988 dalje NSKS in KKZ podeljujeta Einspielerjevo nagrado, da počastita osebnosti iz večinskega naroda, ki so si pridobile zasluge tako za slovensko narodno skupnost na Koroškem kakor tudi za vsestransko sodelovanje med Koroško in Slovenijo.