slika: Inzko
Slika: slika: Inzko

Dvojezične krajevne oznake za Sveče in Mače

Narodni svet koroških Slovencev pozdravlja postavitev dvojezičnih krajevnih oznak v občini Bistrica v Rožu za kraje Sveče in Mače. Pred postavitvijo je bil sprejet ustrezen sklep v občinskem svetu, katerega je podprlo 16 od 19 občinskih svetnikov.

Zahvala velja pobudnici prof. Tatjani Feinig, ki je v imenu Volilne skupnosti Bistrica v Rožu predlagala postavitev dvojezičnih oznak za omenjena kraja. Velika zahvala gre tudi županji Sonyi Feinig in socialistični frakciji, ki je županja vedno bila na voljo za občanke in občane, tudi za pripadnike slovenske narodne skupnosti. Priznanja vredna je tudi drža nekdanjega deželnega glavarja Dörflerja, ki se je pred občinskim sklepom jasno zavzel za postavitev dvojezičnih krajevnih oznak. Sklep občinskega sveta je podpirala tudi Ljudska stranka Arnulfa Beguscha in tako pripomogla k razveseljivemu rezultatu.

Postavitev dvojezičnih krajevnih oznak za kraja Sveče in Mače je povzročila tudi pri predsedniku Narodnega sveta koroških Slovencev veliko veselje, saj je doma pravi iz Sveč.

Valentin Inzko: »Sedaj vem zagotovo: v Svečah sem doma in tukaj sem dobrodošel!«