Slika: Dvojezično sodstvo

Dvojezično sodstvo

Konec meseca maja so osrednje politične organizacije prejele pisanje s strani Okrajnega sodišča v Borovljah, v katerem predsednik Orajnega sodišča Dr. Johann Kogelnig organizacije obvešča o razmerah v dvojezičnem sodstvu na Koroškem. 

Na področju sodstva prihaja do izrazitejših varčevalnih ukrepov, kar je zelo prizadelo dvojezična sodišča in pojavljajo se konkretni predlogi o zapiranju manjših sodišč. Pravtako je se. Kogelnig naslovil pismo na takratnega ministra za pravosodje, dr. Josefa Moserja.

Tudi osrednje politične organizacije podpirajo prizadevanja in so skupno s Društvom koroških slovenskih pravnikov naslovili pismo na sedanjega ministra Dr. Clemensa Jablonerja.