Slika: “Enakopravno mesto slovenščini”

“Enakopravno mesto slovenščini”

Minuli petek, 10.03.2017, je bila v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve seja Zbora narodnih predstavnikov in predstavnic. Na dnevnem redu seje so bile aktualne teme, ki se tičejo slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Med drugim je zbor razpravljal o aktualnem stanju razprave okoli nove deželne ustave na Koroškem, o reformi zakona o pospeševanju tiska ter o načrtovani pravni ureditvi konference predsednikov in podpredsednikov svetov. 

Zbor narodnih predstavnikov in predstavnic je na svoji seji sprejel k tem točkam sledeče sklepe: 

Koroška deželna ustava:

ZNP v vprašanju reforme koroške deželne ustave podpira skupni predlog slovenskih krovnih političnih organizacij v celoti in zahteva neposredne usklajevalne pogovore med deželno vlado in narodno skupnostjo. V deželni ustavi, ki naj bo usmerjena v prihodnost dežele , mora imeti slovenščina enakopravno mesto. Zadnji kompromisni predlog vladne koalicije, ki navaja nemščino kot edini deželni jezik, ni v skladu z veljavno zakonodajo in je zato nesprejemljiv.

Reforma zakona o pospeševanju tiska:

ZNP zahteva sistemsko rešitev za pospeševanje tiskanih medijev za slovensko narodno skupnost ob upoštevanju določil 1. odstavka 7. člena ADP in poziva avstrijsko vlado, da po 62-ih letih izpolni to obveznost iz podpisane mednarodne pogodbe.

Konferenca predsednikov in podpredsednikov sosveta – pravna ureditev gremija

ZNP ocenjuje, da v okviru reforme Zakona o narodnih skupnostih predvidena vzpostavitev Konference predsednikov in podpredsednikov sosvetov ne ustreza načelu samoodločanja narodnih skupnosti, ne temelji na bazični demokraciji, temveč sledi preddemokratičnemu sistemu imenovanja svetnikov. ZNP ugotavlja, da je tak organ v nasprotju s 7. členom ADP in oživlja predloge, ki so jih organizacije avstrijskih narodnih skupnosti, javne ustanove in civilna družba že leta 2012 v celoti zavrgle.

ZNP poziva  avstrijsko vlado, da čimprej izpolni podpisani sporazum iz Memoranduma 2011, ki predvideva celovito reformo Zakona o narodnih skupnostih in v proces reforme vključi narodne skupnosti.