Slika: Evropski jezikovni pečat

Evropski jezikovni pečat

Natečaj za pobude za poučevanje in učenje jezikov ki so tranjnostne in določajo smer

 

Inovativne pobude za jezikovni pouk in učenje jezikov odlikujkejo z Evropskim jezikovnim pečatom.

Od leta 1997 naprej odlikujejo pobude na področju vsèživljênjskega jezikovnega poučevanja in učenja u Evropskim jezikovnim pečatom. Na ta način želi Evropska komisija narediti dostopne primere dobre prakse za širšo javnost. V Avstriji natečaj izvede Jezikovni kompetenčni center (Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum - ÖSZ) vsake dve leti po nalogu Ministrstva za izobraževanje, znanost in raziskovanje in dežavne agencije Erasmus+.

http://www.oesz.at/OESZNEU/main_00.php