Slika: Forum o Manjšinskem šolstvu

Forum o Manjšinskem šolstvu

V imenu Zveznega ministrstva za izobraževanje, znanost in raziskovanje je Avstrijski jezikovni-kompetenčni-center vabil na forum o Manjšinskem šolstvu, ki je potekal v sredo, 23.10.2019 na Dunaju.

Tokratni Forum se je posvetil temi »Sprachenerwerb im Wandel – Spremembe pri učenju jezika« in vprašanju, kako ravna družba s to tematiko. Glavna referenta dneva sta bila Samo in Vladimir Wakounig z Alpe-Jadranske univerze v Celovcu. Prav tako je strokovna nadzornica Sabina Sandrieser predstavila tekoče projekte Izobraževalne direkcije za Koroško.

Nadaljnja točka Foruma je bila predstavitev »screeninga«, torej preverjanja znanja in zrelosti ob prestopu iz otroškega vrtca v ljudsko šolo. Trenutni izdelani program je naletel na kritiko, saj zahteva od predšolskih otrok precejšnje sposobnosti na področjih števil, vizualnega in akustičnega  zaznavanja in drugih področij.  Tudi program zaenkrat ne upošteva manjšinskih jezikov. »Screening« naj bi po besedah zastopnice ministrstva služil predvsem pravočasnemu spoznavanju potrebe po pospeševanju, ne pa ugotavljanju deficitov.

Za Narodni svet koroških Slovencev se je Foruma udeležil poslujoči tajnik Marko Oraže.