Slika: Franca Kukovico oprostili obtožbe

Franca Kukovico oprostili obtožbe

Franc Kukovica doma iz Sel v občini Žitara vas, se je moral v četrtek, 07.03.2019 zagovarjati na kazenski razpravi pred okrajnim sodiščem v Železni Kapli. V domači vasi Sele naj bi poškodoval krajevni napis, ko je nemškemu imenu Sielach dodal nalepko s slovenskim imenom vasi, Sele. Franca Kukovico je okrajno sodišče oprostilo obtožbe, saj je sodnik ugotovil, da v akciji ni nastala nobena škoda.

Sodba sicer še ni pravnomočna, ker državno tožilstvo ni podalo izjave. Vse drugo kot potrditev oprostilne sodbe pa bi bilo absurdno, je dejal njegov odvetnik Rudi Vouk.

več:

http://www.novice.at/novice/intervju/drzavno-tozilstvo-proti-oprostilni-sodbi/

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2968638/

https://www.sta.si/2613142/koroskega-slovenca-oprostili-v-primeru-dodajanja-nalepk-na-krajevne-table

https://www.primorski.eu/se/v-akciji-za-dvojezicnost-ni-bila-povzrocena-skoda-CE215172?fbclid=IwAR1HYEdk7zzjQy-b-F3EQ7N20XMwj15IexfiWTD0WlUi3Tpsmnrxz0HkGcw