Slika: Izjava ob koncu volitev NSKS 2018 – ZAHVALA volivkam in volivcem

Izjava ob koncu volitev NSKS 2018 – ZAHVALA volivkam in volivcem

Na seji v petek, 26.januarja 2018, je Zbor narodnih predstavnic in predstavnikov - ZNP potrdil članice in člane Osrednje volilne komisije in s tem uradno razglasil volitve Narodnega sveta koroških Slovencev – NSKS. Med člani so bili sodnik dr. Thomas Partl, notar dr. Thomas Užnik in odvetnik dr. Matevž Grilc. Na seji dne 26.04.2018 je ZNP tudi odločil, da Zbor narodnih predstavnic in predstavnikov potrdi predsednika NSKS v slučaju, če bo kandidirala samo ena  kandidatka ali en kandidat.

Volitve so potekale od ponedeljka, 28. maja do ponedeljka, 11. junija. Razposlali smo 6562 glasovnic, vrnjenih je bilo 1822. Pri Narodnemu svetu koroških Slovencev smo se s tem držali predvidenega roka za volitve, saj je po pravilih organizacije ZNP izvoljen za dobo petih let in so zadnje volitve NSKS bile v letu 2013.

Iskreno se zahvaljujemo kandidatinjam in kandidatom za ZNP in predvsem pa vsem volivkam in volivcem, ki so sodelovali na volitvah NSKS 2018 in tako omogočili lepi uspeh. Sodelovanje in soodločanje je dokaz žive volje, da se okrepi neposredna demokracija v naših vrstah.

Rezultat volitev je bil potrjen na seji Osrednje volilne komisije, dne 28. junija 2018, na obletnici ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev leta 1949. Volitve NSKS pa so tudi dokaz, da je pri mladini zanimanje za narodnostno politiko prisotno, saj je več kot tretjina izvoljenih članic in članov v ZNP mlajših od 30 let. To nas potrjuje v tem, da je personalna in vsebinska obnova organizacije mogoča – z neposrednimi volitvami pa okrepljena z ustrezno legitimacijo na najširši mogoči ravni.

Zagotavljamo, da si bo NSKS skupno z ZNP, najvišjim telesom v NSKS, tudi v bodoče z vso močjo prizadeval za dosego naših skupnih ciljev, za enakopravnost naše narodne skupnosti.

Želimo tudi popraviti neresnično informacijo iz televizijskega prispevka deželnega ORF, da gospod Nanti Olip vodi posle pri Narodnemu svetu, saj je že meseca septembra minulega leta oddal to funkcijo v NSKS.

Še enkrat iskrena hvala!