Slika: Kako lahko sodelujete na volitvah NSKS 2018?

Kako lahko sodelujete na volitvah NSKS 2018?

Kako lahko sodelujete na volitvah NSKS 2018?

V naslednjih dneh boste po pošti prejeli glasovnico za volitve NSKS 2018. Glasovnico prejmejo osebe, ki so že v preteklosti izrazile željo ali pripravljenost sodelovati na volitvah NSKS in so vpisane v volilni imenik NSKS.

V primeru, da glasovnice niste prejeli in bi radi sodelovali ter soodločali, lahko na lastno željo prejmete glasovnico in se vpišete v volilni imenik. To lahko storite pri članih krajevnih volilnih komisij za vaš volilni okoliš ali v tajništvu NSKS. Pri volitvah NSKS lahko sodeluje vsak, ki je v letu volitev dopolnil 16. leto starosti.

Do predvidenega roka, 30.aprila 2018, je na naslov Osrednje volilne komisije za volitve predsednika ali predsednice NSKS prispela ena pravilno vložena kandidatura s potrebnimi podpornimi izjavami. Iz tega razloga je Zbor narodnih predstavnikov in predstavnic (ZNP) na svoji zadnji seji sprejel sklep, da se neposredne volitve predsednika tokrat ne izvedejo. Dosedanji predsednik, dr. Valentin Inzko, se bo potrdil na ustanovni seji novoizvoljenega ZNP.

Za volitve v ZNP je do predvidenega roka, 14.maja 2018, na naslov Osrednje volilne komisije prispelo 73 pravilno vloženih kandidatur s potrebnimi podpornimi izjavami. S sodelovanjem na volitvah NSKS imate možnost izbrati svojega krajevnega zastopnika / krajevno zastopnico ter s prednostnimi glasovi podpreti do 30 oseb za ZNP.

Volilni list z izpolnjenimi glasovnicami vtaknite v priloženo prazno sivo kuverto, ki jo najpozneje do 11. junija 2018 odpošljite brezplačno po pošti na naslov krajevne volilne komisije (naslov je že natisnjen na povratni kuverti), jo izročite enemu od članic / članov krajevne volilne komisije ali v pisarni Narodnega sveta koroških Slovencev v Celovcu (sedež Osrednje volilne komisije).

 

Člani krajevnih volilnih komisij:

 1. Zila
 • Milena Čik-Pipp, Urban Popotnig

 

 1. Bekštanj, Podklošter, Beljak
 • Hanzi Mikl, Marlen Smole – Tavpe

 

 1. Šentjakob v Rožu
 • Luka Janežič, Peter Janežič, Hubert Mikel

 

 1. Vrbsko jezero
 • Franc Kattnig, Mirko Oraže

 

 1. Bilčovs, Kotmara vas
 • Stefan Schellander, Jože Wakounig, Svetlana Wakounig

 

 1. Bistrica v Rožu
 • Zdravko Inzko, Gabriele Partl

 

 1. Borovlje, Šmarjeta v Rožu
 • Adrian Kert, Marinka Mader-Tschertou, Katja Kupper-Wernig, Rozi Wernig

 

 1. Sele
 • Jaka Dovjak, Martin Dovjak, Manfred Furjan, Flora Jug, Hanzi Ogris

 

 1. Celovec
 • Natalija Hartmann, Anton Starman, Pavel Zablatnik

 

 1. Drava sever
 • Paul Buch, Martin Kuchling

 

 1. Dobrla vas
 • Josef Komar, Rudi Vouk

 

 1. Škocjan
 • Sonja Kert-Wakounig, Miha Lipnik

 

 1. Galicija, Žitara vas
 • Milan Blažej, Andrej Hren

 

 1. Železna Kapla
 • Majda Kutschnig-Furjan, Folti Smrtnik

 

 1. Globasnica
 • Danijel Gregorič, Mirko Smrečnik

 

 1. Bistrica nad Pliberkom
 • Adolf Krivograd, Lucija Wakounig

 

 1. Pliberk
 • Stefan Domej, Peter Krištof, Vinko Kušej

 

 1. Suha, Ruda
 • Richard Grilc, Lenart Katz, Jokej Logar