Slika: Kandidatke in kandidati za volitve NSKS 2018

Kandidatke in kandidati za volitve NSKS 2018

Za volitve v ZNP je do predvidenega roka, 14.maja 2018, na naslov Osrednje volilne komisije prispelo 73 pravilno vloženih kandidatur s potrebnimi podpornimi izjavami. S sodelovanjem na volitvah NSKS imate možnost izbrati svojega krajevnega zastopnika / krajevno zastopnico ter s prednostnimi glasovi podpreti do 30 oseb za ZNP.

Volilni list z izpolnjenimi glasovnicami vtaknite v priloženo prazno sivo kuverto, ki jo najpozneje do 11. junija 2018 odpošljite brezplačno po pošti na naslov krajevne volilne komisije (naslov je že natisnjen na povratni kuverti), jo izročite enemu od članic / članov krajevne volilne komisije ali v pisarni Narodnega sveta koroških Slovencev v Celovcu (sedež Osrednje volilne komisije).

Kandidatke in kandidati so:

Zilja (Straja vas, Bistrica na Zilji, Čajna, Štefan na Zilji, Šmohor)

DRUML Pepca

POPOTNIG Urban, prof. mag.

 

Bekštanj – Beljak – Podklošter

GALLOB Mirijam

MIKL Hanzi, dipl. inž.

SMOLE-TAUPE Marlen

TRIESSNIG Simon, mag.

 

Šentjakob v Rožu

FANTUR Peter, prof. mag. dr.

JANEŽIČ Luka

MIKEL Hubert

 

Vrbsko jezero (Rožek, Vernberk, Vrba, Hodiše, Škofiče, Otok, Dholica)

LESJAK Ludwig

 

Bilčovs – Kotmara vas

SCHELLANDER Stefan, mag.

WAKOUNIG Jože, VŠS prof. mag.

WAKOUNIG Svetlana, mag.

 

Bistrica v Rožu

FEINIG Stefan

INZKO Valentin, dr.

PARTL Gabriele

SMOLLE Lena, mag.

 

Borovlje – Šmarjeta v Rožu

KUKPPER – WERNIG Katja

SUKALIA Rudolf

WUTTI Franz, dr.

 

Sele

DOVJAK Jaka

DOVJAK Martin, mmag.

OLIP Danijel, BEd

OLIP Nanti

OLIP Toni

ORAŽE Marko

ROBLEK – JUG Germana

STERN – WAKOUNIG Vesan

 

Celovec in okolica (Celovec, Štalenska gora, Pokrče, Grabštanj, Žrelec, Žipolje in vsi koroški SLovenci, ki živijo zunaj dvojezičnega ozemlja)

DOMEJ Maks, dr.

GRILC Matevž, dr.

PESTOTNIK – ROBIČ Aljaž

PIKO – RUSTIA Martina, mag.

RUSTIA Simon

WAKOUNIG Marian, ddr.

WAKOUNIG Terezija, dr.

 

Drava Sever (Velikovec, Djekše, Grebinj)

BUCH Paul

RUTTER Andrej

URBAS Maria

 

Dobrla vas

HASCHEJ Jozej

KRAMER Tanja, mmag.

NEUWERSCH Brigitte

VOUK Rudi, mag.

 

Škocjan

KERT – WAKOUNIG Sonja, mag.

PICEJ Josef, mag.

RUTAR Elena, BEd

URAK Christian

URAK Dominik, BSc LL.B.

WAKOUNIG Miro, dipl. inž.

 

Galicija – Žitara vas

BLAŽEJ Milan

HREN Karl, dr.

OŠINA Milena

URANK Rafael, BEd

 

Železna Kapla

CUDERMANN Adrijana

FURJAN – KUTSCHNIG Majda

MICKL Mateja, BEd

ORASCHE Cyrill

SMRTNIK Folti

SMRTNIK Regina

SMRTNIK Verena

 

Globasnica

GREGORIČ Danijel

HUDL Luka

SMREČNIK Mirko

 

Bistrica nad Pliberkom

FERA Marijan

KRIVOGRAD Adolf

PICEJ Joza

WAKOUNIG Lucija, mag.

 

Pliberk

DOMEJ Stefan, dipl. inž.

KRIŠTOF Sara, BEd

KUŠEJ Vinko

STROPNIK Sigi

 

Suha – Ruda

KATZ Lenart

LOGAR Alina, BEd

LOGAR Jokej, mag.