slika: https://www.ktn.gv.at
Slika: slika: https://www.ktn.gv.at

Kulturni teden

V ponedeljek, 24.06.2019 se je v Velikovcu začel letošnji jubilejni 25. kulturni teden dežele Koroške. 

Dvojezični niz prireditev naj spodbuja dialog v deželi in je zgled za sodelovanje, sobivanje in plodno sožitje na Koroškem. Vsako leto se skupaj z osrednjima krovnima kulturnima organizacijama koroških Slovencev usklajuje in pripravlja skupen kulturni program v občini gostiteljici.

Na otvoritvi v Velikovcu je Narodni svet koroških Slovencev zastopal član predsedstva Jokej Logar, prireditve se je udeležil tudi poslujoči tajnik Marko Oraže.

Kulturni teden 2019 poteka v Velikovcu od 24.-30. 5. 2019.