Slika: Mag. Svetlana Wakounig podpredsednica NSKS

Mag. Svetlana Wakounig podpredsednica NSKS

Novo predsedstvo Narodnega sveta koroških Slovencev je na svoji seji, dne 20.12.2018, iz svoje vrste potrdilo mag. Svetlano Wakounig za podpredsednico NSKS. Predlog predsedstva se mora formalno še potrditi s strani Zbora narodnih predstavnic in predstavnikov (ZNP).