Slika: Organizacije skupno zahtevajo popravke

Organizacije skupno zahtevajo popravke

Zastopniške organizacije koroških Slovencev (NSKS, ZSO in SKS) so v skupnem dopisu predsedniku ustavnega odbora deželnega zbora, gospodu Scherwitzlu, posredovale predlog za popravke v besedilu za novo deželno ustavo.

Predsednik NSKS, Valentin Inzko, obžaluje, da na Koroškem očitno še vedno ni mogoče tudi na papirju zapisati, da je dežela dvojezična in je tudi slovenščina deželni jezik. Rudi Vouk, vodja skupine za pravna vprašanja pri NSKS je zadevo ocenjuje tako, da smo pri tem, da preprečimo najhujšo škodo.

 

http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2838191/

http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2838391/