slika: Gotthardt
Slika: slika: Gotthardt
slika: Gotthardt
Slika: slika: Gotthardt

Podelitev nagrad za Govorniški natečaj 2020

Letošnje tekmovanje za Govorniški natečaj je potekalo že meseca januarja. Ker je zaradi ukrepov proti širjenju koronavirusa bila prestavljena tudi podelitev Tischlerjeve nagrade Matevžu Grilcu, je podelitev nagrad zmagovalkam in zmagovalcem Govorniškega natečaja potekala v manjšem okviru pri Slovenski gimnaziji v Celovcu.

Prvo nagrado (300.- €) je prejel Noa Sabotnik (7.b ZG / ZRG za Slovence v Celovcu) za svoj govor na temo:

Ali ti uspe, da kot učenka / učenec dvojezične izobraževalne ustanove na Koroškem posreduješ pomen večjezičnosti tudi svojemu krogu zunaj šole, in kakšno vlogo pri tem igra slovenščina?

 

Drugo nagrado (150.- €) je prejel Jan Ogris-Martič (2A Dvojezične trgovske akademije v Celovcu) za svoj govor na temo:

Ali ti uspe, da kot učenka / učenec dvojezične izobraževalne ustanove na Koroškem posreduješ pomen večjezičnosti tudi svojemu krogu zunaj šole, in kakšno vlogo pri tem igra slovenščina?

 

Tretjo nagrado (75.- €) je prejela Nika Štirn (V. letnik Višje šole za gospodarske poklice Št. Peter) za svoj govor na temo:

Koronakriza je ostro zarezala v naš vsakdan. Kakšne so bile zate osebno posledice glede socialnega, izobraževalnega, kulturnega in gospodarskega življenja?   

 

Ostali sodelujoči so prejeli priznanje in skromno nagrado v obliki dobropisa Mohorjeve knjigarne.

Poslovodni tajnik Marko Oraže se je v imenu Narodnega sveta koroških Slovencev zahvalil vsem sodelujočim, šolam in mentorjem, žiriji in Krščanski kulturni zvezi za koordinacijo Govorniškega natečaja. Izpostavil je izredno visoko kakovost vseh predvajanih govorov, kar so potrdili člani žirije. Izrazil je tudi upanje, da bo čim prej mogoče izvesti podelitev Tischlerjeve nagrade in bo v okviru tega Noa Sabotnik svoj zmagovalni govor lahko predstavil širši publiki.