slika: Wikipedia
Slika: slika: Wikipedia

Poimenovanje cest: Avstrijska ustava,  7.člen Avstrijske državne pogodbe in Evropske konvencije veljajo tudi v občini Šentjakob v Rožu

Predvideni sklep občinskega sveta tržne občine Šentjakob v Rožu, da poimenuje ceste v krajih, naselkih in vaseh enojezično nemško in s tem izbriše naslove v dvojezičnih krajih, ki so urejeni v smislu ustavnega zakona, so izraz manjkajoče zaščitne zakonodaje Republike Avstrije v povezavi z obveznostmi iz 7. člena Avstrijske državne pogodbe.

Tovrstni sklep občinskega sveta pa bi bil v popolnem nasprotstvu z državnim ciljnim določilom Republike Avstrije iz 8. člena Avstrijske ustave, v katerem se Republika Avstrija (Zveza, dežele in občine) priznavajo k zrasli jezikovni in kulturni raznolikosti, ki pridejo do izraza prav s prisotnostjo narodnih skupnosti. Njihov jezik, kulturo, obstoj in razvoj da je treba upoštevati, varovati in pospeševati.

Tudi norme manjšinjske zaščite Sveta Evrope (Okvirna konvencija Sveta Evrope, Charta o regionalnih in manjšinskih jezikih ter Evropska konvencija o človekovih pravicah), ki jih je Republika Avstrija prevzela in podpisala kot obvezo v odnosu do zaščite in razvoja narodnih skupnosti, bi s predvidenim sklepom občinskega sveta v tržni občini Šentjakob v Rožu utrpele veliko škodo in izgubo vsakega zaupanja v te deklarativne zaščitne mehanizme, ki so jih kot skupno obvezo prevzele članice Sveta Evrope.

Narodni svet koroških Slovencev zato poziva odgovorne politike občine Šentjakob v Rožu, da se v smislu zgoraj navedenih zaščitnih določil za narodne skupnosti zaveda svoje odgovornosti pri odločanju v tem vprašanju. Z upoštevanjem v tej občini skozi stoletja prisotne slovenščine, ki se vidi in sliši v javnosti, med drugim tudi z javnimi napisi v dvojezičnih krajih, občinski svet občine Šentjakob lahko sledi pozitivnemu zgledu drugih občin. S tem izrazi spoštljiv odnos do pripadnikov narodne skupnosti in dokaže, da mu je jezikovna in kulturna pestrost v občini velika vrednota, ki jo želi ohraniti in nadgraditi za naslednje rodove.