Slika: Poročilo dežele Koroške o položaju slovenske narodne skupnosti

Poročilo dežele Koroške o položaju slovenske narodne skupnosti

Dežela Koroška je drugič podala poročilo o položaju slovenske narodne skupnosti na Koroškem. To predpisuje nova deželna ustava.

Poročilo najedete na tej povezavi:

https://www.ktn.gv.at/Verwaltung/Amt-der-Kaerntner-Landesregierung/Abteilung-1/Volksgruppen_Menschenrechte/Publikationen/Bericht%20zur%20Lage%20der%20slowenischen%20Volksgruppe%20in%20K%c3%a4rntenhttps://www.ktn.gv.at/Verwaltung/Amt-der-Kaerntner-Landesregierung/Abteilung-1/Volksgruppen_Menschenrechte/Publikationen/Bericht%20zur%20Lage%20der%20slowenischen%20Volksgruppe%20in%20K%c3%a4rnten