Slika: Predlog za vidno dvojezičnost v občini Dobrla vas

Predlog za vidno dvojezičnost v občini Dobrla vas

Narodni svet koroških Slovencev pozdravlja predlog občinskih odbornic in odbornikov TeamKramer v Dobrli vasi za vidno dvojezičnost v občini. Konkretno so predlagali, da bi vasi Kokje, Belovče, Šmarkež, Pudab, Homec, Podgora, Metlova in Priblja vas dobile dvojezične table.

Pri Narodnemu svetu koroških Slovencev upamo, da bo občina Dobrla vas sledila dobremu vzgledu iz občin Pliberk, Žitara vas ter Šantjakobu in Bistrici v Rožu, kjer so že sprejeli ustrezne sklepe za postavitev nadaljnjih dvojezičnih napisov na podlagi občinske avtonomije in jih deloma tudi že postavili.