Slika: Razpis volitev NSKS

Razpis volitev NSKS

Na osnovi pravil Narodnega sveta koroških Slovencev in sklepa Zbora narodnih predstavnikov v Narodnem svetu, se je v petek, 02.februarja 2018, konstituirala Osrednja volilna komisija.

Člani Osrednje volilne komisije so predsednik Narodnega sveta, Zdravko Inzko, ter deset nadaljnjih članov (Martin Dovjak, Matevž Grilc, Karl Hren, Nanti Olip, Milena Ošina, Tomi Partl, Christian Urak, Thomas Užnik, Jože Wakounig, Svetlana Wakounig).

Sklicujoč se na Pravilnik za volitve NSKS Osrednja volilna komisija v določenem roku razglasi VOLITVE v Zbor narodnih predstavnikov NSKS ter predsednika / predsednice Narodnega sveta.

Na svoji seji, 26. marca 2018 je Osrednja volilna komisija določila naslednje roke za volitve NSKS:

Volitve bodo potekale od 28. 05. 2018 do vključno 11. 06. 2018.

Do 30. 04. 2018 je možno vložiti kandidaturo za mesto predsednika ali predsednice Narodnega sveta. Za veljavno kandidaturo je potrebnih najmanj 30 podpornih izjav.

Do 14. 05. 2018 je možno vložiti kandidaturo v Zbor narodnih predstavnikov in predstavnic v Narodnem svetu. Za veljavno kandidaturo so potrebne najmanj 3 podporne izjave.

Osrednja volilna komisija je na svoji seji 09. 04. 2018 potrdila te člane krajevnih volilnih komisij v posameznih volilnih okoliših:

 1. Zila

Milena Čik, Urban Popotnik

 1. Bekštanj, Podklošter, Beljak

Hanzi Mikl, Marlen Smole – Tavpe

 1. Šentjakob v Rožu

Luka Janežič, Peter Janežič, Hubert Mikel

 1. Vrbsko jezero

Franc Kattnig, Mirko Oraže

 1. Bilčovs, Kotmara vas

Štefan Schellander, Jože Wakounig, Svetlana Wakounig

 1. Bistrica v Rožu

Zdravko Inzko, Gabi Partl

 1. Borovlje, Šmarjeta v Rožu

Adrian Kert, Marinka Mader-Tschertou, Katja Kupper-Wernig, Rozi Wernig

 1. Sele

Jaka Dovjak, Martin Dovjak, Manfred Furjan, Flora Jug, Hanzi Ogris

 1. Celovec

Natalija Hartmann, Anton Starman, Pavel Zablatnik

 1. Drava sever

Pavl Buch, Martin Kuchling

 1. Dobrla vas

Josef Komar, Rudi Vouk

 1. Škocjan

Sonja Kert-Wakounig, Miha Lipnik

 1. Galicija, Žitara vas

Milan Blažej, Andrej Hren

 1. Železna Kapla

Majda Kutschnig-Furjan, Folti Smrtnik

 1. Globasnica

Danijel Gregorič, Mirko Smrečnik

 1. Bistrica nad Pliberkom

Adolf Krivograd, Lucija Wakounig

 1. Pliberk

Štefan Domej, Peter Krištof, Vinko Kušej

 1. Suha, Ruda

Richard Grilc, Lenart Katz, Jokej Logar