Slika: Stališče krovnih organizacij na poročilo dežele Koroške o položaju slovenske narodne skupnosti 2019

Stališče krovnih organizacij na poročilo dežele Koroške o položaju slovenske narodne skupnosti 2019

Dežela Koroška je drugič podala poročilo o položaju slovenske narodne skupnosti na Koroškem. To predpisuje nova deželna ustava.

Poročilo najedete na tej povezavi:

poročilo 

K temu poročilu so politične zastoniške organizacije koroških Slovencev zavzele skupno stališče.