slika: SLOG.at
Slika: slika: SLOG.at

Strategija postopne demontaže vidne slovenščine se nadaljuje.

Wendelin Mölzer (FPÖ), poslanec v avstrijskem državnem zboru in sin desnega ideologa Andreasa Mölzerja (ki se je izpostavljal tudi v okviru t. i. koroške konsenzne skupine), se obrega ob slovenščino v letnem poročilu Slovenske gimnazije z opozorilom na to, da je napisano pretežno v slovenščini, uradni jezik v Avstriji pa da je samo nemščina.
To žal potrjuje pomisleke NSKS glede pasusa o nemščini kot edinem deželnem jeziku tudi v koroški deželni ustavi in prikazuje, da se poskusi postopne demontaže vidne slovenščine nadaljujejo.
Učni jezik na Slovenski gimnaziji je slovenski, letna poročila so bila vedno slovenska in iz spoštovanja do drugega deželnega jezika Koroške delno vedno tudi v nemščini in drugih jezikih, ki se poučujejo na šoli.
Naj opozorimo tudi na to, da je bil prvotni namen ustanovitelja Slovenske gimnazije dr. Tischlerja ta, da dobimo dvojezično šolo, kar je politika svojčas preprečila na podlagi zahtev koroškega Heimatdiensta, ki je zahteval samo enojezično (slovensko) šolo v upanju, da šola v tej obliki ne bo zaživela. Slovenska gimnazija je kljub temu zacvetela in cveti danes v več jezikih, s podlago na slovenščini.
Slovenščina je in naj ostane viden sestavni del Koroške, zato zavračamo take nekonstruktivne in za Koroško neperspektivne izjave.