slika: APA/Ferdinand Hafner
Slika: slika: APA/Ferdinand Hafner

»TABU beseda leta?«

Pogajanja za kompromis pri krajevnih tablah leta 2011 za slovensko narodno skupnost niso bila vedno enostavna. V tej zadevi je takratni deželni glavar, Gerhard Dörfler, predsednika NSKS, Valentina Inzka tedaj označil kot »tabu beseda leta« ("Unwort des Jahres"), čeprav do danes te izrečene trditve ni dokazal. Istočasno pa je principielno odločbo avstrijskega ustavnega sodišča, da se postavijo table povsod tam, kjer živi 10% koroških Slovencev, samovoljno spremenil na krivičnih 17,5%.

Dörfler je bil soodgovoren za narodno skupnost deloma precej neugodna pogajanja in je manjšini celo ponujal pol milijona evrov, da bi se odrekla uradnega jezika v dveh občinah, kar so manjšinski zastopniki seveda odklonili.

Valentin Inzko je sodeloval pri pogajanjih, podpiral doseženi kompromis in ga tudi podpisal, saj je podpisani memorandum vseboval kar nekaj obljub, kot sistemsko finansiranje Glasbene šole, majhne krajevne napise, itd. Skupno z drugimi zastopniki narodne skupnosti je za to bil tudi odlikovan od zveznega predsednika Fischerja.

 

Čeprav je bila javna žalitev leta 2011 za Inzka zelo boleča, nikoli ni gojil občutkov maščevanja, kar bi bilo nekrščansko. Tem večje veselje pa vlada nad tem, da je obveljala pravna država, kajti nihče ne sme biti nad zakoni – tudi ne deželni glavar.

Odkar so sedaj vsa pristojna avstrijska sodišča potrdila izrečene obsodbe, ima narodna skupnost črno na belem, da se je pogajala z deželnim glavarjem, ki je bil obsojen zaradi poneverbe denarja na račun koroških davkoplačevalcev. Upajmo, da takih dogodkov v prihodnosti ne bo več. Ne le zaradi narodne skupnosti, temveč tudi zaradi ugleda naše skupne koroške domovine.