Slika: Tiskovna izjava ob volitvah v koroški deželni zbor dne 4. 3. 2018

Tiskovna izjava ob volitvah v koroški deželni zbor dne 4. 3. 2018

Kot predsednica edinega demokratično izvoljenega telesa koroških Slovencev ob prihodnjih deželnozborskih volitvah ugotavljam, da je volilni spekter na Koroškem širok. Pluralizem bo izgrajen, če bo novi stranki s Slovencem na najizglednejšem mestu uspelo priti v deželni zbor.

Kot zagovornica samostojnega političnega nastopanja koroških Slovencev obžalujem, da Enotna lista na teh volitvah ne nastopa.

Na več listah pa kandidirajo tudi koroški Slovenci ali Slovenke. Kljub temu se koroške stranke doslej niso izkazale za zaupanja vredne zagovornice naših interesov.

Neglede na to pozdravljam vsakršen politični angažma posameznic in posameznikov v korist naše narodne skupnosti.

Prepričana sem, da koroškim Slovencem kot manjšini po vzoru nedotakljivih človekovih pravic pripada zagotovljen virilni mandat, s katerim bi svoje interese lahko bolje in neposredno zastopali.

Dokler takega mandata ni, koroškoslovenskim volilkam in volilcem priporočam, da se udeležijo volitev in dajo glas osebi svojega zaupanja, pri čemer naj vzamejo v obzir njeno doslejšnje delo in dosežke ter možnosti oblikovanja, ki jih nudi Slovencem stranka, v katero je oseba vključena.