slika: Bojan Wakounig
Slika: slika: Bojan Wakounig

Vztrajno politično delo se obrestuje

19. Primorski dnevi na Koroškem so se v ponedeljek pričeli s Političnim omizjem, ki je dal vpogled v politično delo Slovencev v Furlaniji-Julijski krajini (FJK). Prireditelji večera so bili Krščanska kulturna zveza, Zveza slovenske katoliške prosvete v Gorici, Slovenska prosveta v Trstu. Kot soprireditelja sta nastopila Narodni svet koroških Slovencev in Enotna lista.

Novinar Ivo Jevnikar je predstavil publikacijo z naslovom: "Boj za narodne pravice in demokracijo", ki opisuje med drugim politični položaj slovenske narodne skupnosti v Furlaniji-Julijski krajini po koncu druge svetovne vojne. Julijan Čavdek je naposled govoril o tem, kako je prišlo do dokumentarca "Za slovenski glas", ki pokaže nastanek in odobritev čl. 28 deželnega volilnega zakona za olajšano izvolitev slovenskega predstavnika v Deželni svet FJK. Film zelo nazorno pokaže, da je potrebna dobra mera vztrajnosti, politične volje in skupni cilj, da se lahko dosežejo izjemni cilji. Videodokumentarec in publikacija sta nastala v sklopu projekta Nastavimo skupne moči za skupne cilje ob 10. obletnici smrti dr. Mirka Špacapana. Mladi, nadebudni režiser Daniel Peteani iz Podgore pa je dober primer za to, kako se lahko tudi danes mladi zanimajo za plitična vprašanja narodne skupnosti.

Živa diskusija po predstavitvi knjige in dokumentarca je pokazala potrebo po izmenjavi mnenj o aktualnih političnih vsebinah.