slika: fotolia/fox 17
Slika: slika: fotolia/fox 17

ZNP odločno za povišanje podpor narodnim skupnostim in sistemsko financiranje tiskanih medijev

Na svoji zadnji seji se je ZNP ponovno ukvarjal z vprašanjem podpor narodnim skupnostim v Avstriji, ki se vse od leta 1995 dalje niso več povišale. To je nesprejemljivo in za narodne skupnosti poniževalno, zlasti ob podatku, da so zvezna vlada, avstrijske zvezne dežele in podržavljena podjetja v drugem tromesečju leta 2017 namenili znesek 46,5 mio evrov zgolj lastni promociji.

Največjim avstrijskim dnevnikom (»Krone«, »Heute« in »Österreich«) je bil za obdobje od aprila do junija 2017 priznan znesek nad 11 mio evrov. Spričo teh podatkov je škandalozno in za Avstrijo sramotno, da je edino tiskano glasilo koroških Slovencev, tednik Novice, v letošnjem letu iz sklada za pospeševanje tiska prejelo doslej le približno 9.000 evrov in kljub skrajno napetemu finančnemu položaju in naslovljeni prošnji na pristojno ministrstvo pri Uradu zveznega kanclerja le-to ne kaže pripravljenosti ne za kratkoročno pomoč, kaj šele za sistemsko financiranje.

Opominjamo Republiko Avstrijo na njen podpis Avstrijske državne pogodbe, s katero je v prvem odstavku 7. člena  prevzela dolžnost, da poskrbi za tiskane medije slovenske narodne skupnosti. Te obveze Republika Avstrija do danes ni izpolnila in s tem permanentno krši določila te mednarodne pogodbe.

Narodni svet koroških Slovencev zato poziva Vlado Republike Avstrije, da poskrbi za potrebna finančna sredstva za tednik Novice za poslovno leto 2017 ter z zakonom o pospeševanju tiska zagotovi dolgoročno in trajno rešitev sistemskega financiranja tiskanih medijev avstrijskih narodnih skupnosti.

Spričo vsot avstrijskih javnih ustanov, ki jih namenjajo lastni promociji, objavljenih v petek 15.9.2017, Narodni svet koroških Slovencev zahteva takojšnjo podvojitev podpor narodnim skupnostim.

 

http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2867148/