slika: https://www.facebook.com/SKDGlobasnica
Slika: slika: https://www.facebook.com/SKDGlobasnica

2. nagrada za disertacijo o Milki Hartman

Na XVII. nagradnem natečaju za diplome, magisterije in doktorate na temo Slovencev v zamejstvu in v izseljenstvu, ki ga razpisuje Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, je Eva-Maria Verhnjak-Pikalo iz Libuč dosegla 2. nagrado.V disertaciji je avtorica pisala o ženskem liku v literarnem opusu Milke Hartman.

Narodni svet koroških Slovencev iskreno čestita!

iz utemeljitve: 

Disertacijo je avtorica pripravila na Alpsko-Jadranski univerzi v Celovcu, Inštitutu za kulturno analizo (Alpe-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Kulturanalyse) pod mentorstvom prof. dr. Petra Svetine in so-mentorstvom prof. dr. W. Wakouniga ter prof. Dr. Johanna Strutza. Okroglih 350 strani obsežno delo je posvečeno analizi lika Milke Hartman, koroške Slovenke, ter njenemu pesniškemu literarnemu opusu, v katerem je izjemno občutljivo in precizno risala profile ljudi in njihovih usod, tako ali drugače vezanih na ključni dejavnik in okoliščino: manjšinstvo. Disertacija dobesedno zasluži svoje ime (dissertatio – razprava) zaradi zelo privlačnega razpravljavskega sloga, s katerim se sicer dolgo delo z ožjim delovnim profilom razgrinja pred bralcem tako, da je lik proučevane M. Hartman predstavljen plastično in s tem dostopno, ne da bi avtorica izgubila kritično distanco do objekta raziskave ali pa je žrtvovala preglednosti. Suverenost razlage razgrinja (pravzaprav potrjuje) tisto, o čemer načeloma sploh ni govora, namreč o koroško-slovenski manjšinski situaciji, v kateri živijo ženski prikazani ženski liki M. Hartman. E-M. Verhnjak Pikalo se v dimenzije manjšinstva niti ne spušča, temveč to elegantno »prepušča« svojemu proučevanemu objektu – M. Hartman, ta pa operira s svojimi literarnimi junakinjami. Šele tedaj se lahko bralec, željan spoznavanja M. Hartman in njenega časa, napoti k ozadju omenjene interpretativne spretnosti: k teoretično-metodološkemu delu disertacije. Ta je sorazmerno kratek, a natančen in ustrezno podpira nadaljnje delovne korake. Avtorica je M. Hartman sledila po življenjski poti, zato se ob delih in njihovi kritični refleksiji skozi disertacijo odvija tudi biografska analiza, in eno izmed tez se je nanašalo prav na razmerje med biografskim likom M. Hartman ter sporočili, ki jih reflektivno podaja prek svojih  del. V ospredju so Po zaslugi te disertacije je temeljito analizirano življenje in delo M. Hartman v celoti, ne le ženskih likov (kar je sicer v naslovu disertacije).