Slika:  21. februar - mednarodni dan maternega jezika

21. februar - mednarodni dan maternega jezika

Unesco je razglasil 21. februar za mednarodni dan maternega jezika leta 1999 – v spomin na protest in smrt bengalskih študentov, ki so leta 1952 v Pakistanu zahtevali enakopravnost za svoj jezik. S tem je Unesco želel opozoriti na potrebo po ohranjanju kulturne in jezikovne različnosti.

Jeziki so bistveni del dediščine človeštva, jezik je za ljudstvo in narod temeljnega pomena in je bistveni del kulture. V EU je 24 uradnih jezikov, cilj EU pa je, da naj bi prebivalci EU govorili poleg materinščine vsaj še dva tuja jezika. V Evropi pa je tudi več kot 60 regionalnih in manjšinskih jezikov. 

Unesco je namreč letošnje leto razglasil za mednarodno leto domorodnih jezikov. Domorodna ljudstva štejejo okrog 370 milijonov pripadnikov, govorijo pa večino od približno 7000 jezikov, kolikor jih danes poznamo na svetu. Kot so sporočili z Evropske komisije, je jezikovna različnost v svetu čedalje bolj ogrožena - približno 40 odstotkov svetovnega prebivalstva nima dostopa do izobraževanja v jeziku, ki ga govorijo ali razumejo.