slika: www.kpddrava.at
Slika: slika: www.kpddrava.at

Lovorike za Rosino Katz-Logar in Lenarta Katza

Z najvišjim priznanjem dežele Koroške za ljubiteljsko delo, „Koroško lovoriko v zlatu z briljanti“, sta bila odlikovana zakonca Lenart Katz in Rosina Katz-Logar. Upokojeni ravnatelj ljudske šole Žvabek je bil nad 30 let aktivnen odbornik in član zbora narodnih predstavnikov Narodnga sveta koroških Slovencev.

Narodni svet koroških Slovencev iskreno čestita!

več: www.kpddrava.at

http://www.kpddrava.at/?p=16791&fbclid=IwAR2GLUQyHbJo8lcCBTGQaQO-qVuFXarg9Vk14EOUil50XphqxBb0RCJ5lmI

https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2974847/?fbclid=IwAR20ftLx8G3WC27NEljkX6HchtbjuQcCvN1PqoNurs8kiV_fBerZ3yIPF7I