Slika: O aktualni situaciji Slovencev v Italiji

O aktualni situaciji Slovencev v Italiji

V petek, 30.11.2018, je v knjižnem centru Mohorjeve v Celovcu potekal zadnji del tridelne serije “Manjšine - okno v svet”. O aktualni situaciji Slovencev v Italiji je spregovoril Walter Bandelj, deželni predsednik Sveta slovenskih organizacij Trst-Gorica-Videm. Diskusijo je vodil zgodovinar in sodelavec NSKS, mag. Simon Trießnig.

Življenjski podatki Walterja Bandla kažejo podobo človeka, ki je vse svoje življenje tesno povezan s slovensko narodno skupnostjo na Primorskem. Rodil se je 27. maja 1970 v Gorici, kjer je tudi obiskoval slovenske šole. Diplomiral je na Državnem strokovnem zavodu za trgovino Ivan Cankar. Poklicno je bančnik. Od mladih let je aktivno sodeloval v skavtski organizaciji in domačem društvu PD Podgora, kjer je bil član mešanega pevskega zbora in moške vokalne skupine Akord. Stalno je tudi sodeloval v odboru Zveze slovenske katoliške prosvete in je član Krožka za družbena vprašanja Anton Gregorčič. Na umestitvenem zasedanju novega Izvršnega odbora Sveta slovenskih organizacij, ki je potekal v sredo, 6. maja 2015, v Čedadu, je bil izvoljen za deželnega predsednika. Leta 2012 pa je bil kot predstavnik stranke Slovenske skupnosti izvoljen v goriški občinski svet.

Razprava se je dotaknila aktualnih odprtih vprašanj Slovencev v Italiji. Tako preti krajšanje za 90% časopisom Primorski dnevnik, Novi glas in Novi Matajur in to na osnovi zakona o pospeševanju tiska, ki ga želijo ukiniti. Osrednje vprašanje slovenske skupnosti je tudi zaščitni zakon. Tu gre med drugim za vprašanji zastopstva v javnih telesih in slovenske šole. Zastopstvo v javnih telesih: vprašanje zastopanost v državnih, deželnih in krajevnih izvoljenih telesih. Potrebna bi bila drugačna volilna stuktura okrožij – manjka pa politična volja. Slovenska šola: V slovensko šolo zahaja vedno več otrok iz italijanskih ali drugih družin. Otrok iz slovenskih družin je vse manj. Velik je tudi osip pri prehodu iz obveznega šolstva v drugo stopnjo (višje srednje šole), slovenske višje šole ne pokrivajo celotne šolske ponudbe. Vodja diskusije, Simon Trießnig, je ugotovil, da imajo Slovenci na Koroškem, kjer imamo dvojezično šolstvo, in Slovenci v Italiji, kjer so šole slovenske, iste težave. V zevezi s tem so odgovorni skrbeli za novo pobudo: Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza sta v sredo, 17. oktobra 2018, predstavili novo službo za jezikovne pravice »Zajezik«, ki bo namenjena uveljavitvi jezikovnih pravic Slovencev, ki živijo v Furlaniji Julijski krajini. Življenjskega pomena za slovensko skupnost v Italiji je mladina. Pri tem Walter Bandelj ugotavlja, da v Svetu slovenskih organizacij Trst-Gorica-Videm danes ni več mladinske sekcije in da je treba mladino vzpodbuditi k sodelovanju na vseh področjih družbenega življenja.