photo: privat
Slika: photo: privat

Srebrna plaketa JSKD za zakonca Katz

"Srebrno plaketo Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti prejmeta Rosina Katz-Logar in Lenart Katz, predana kulturnika, ki skrbita predvsem za promocijo in ohranjanje slovenskega jezika in kulture na avstrijskem Koroškem." JSKD

vir in več: kkz.at

JSKD 

volksgruppen.orf.at/slovenci