Slika: XXIX. Evropski kongres narodnih skupnosti

XXIX. Evropski kongres narodnih skupnosti

»1918-2018: Vojna in mir – v luči pomišljanja, premišljevanja in spominjanja«

Evropski kongres narodnih skupnosti dežele Koroške organizira in izvaja Biro za slovensko narodno skupnost od leta 1990. Cilj in namen kongresa je, da se obravnavajo aktualne evropske teme v zvezi z narodnimi skupnostmi s strokovnimi predavanji domačih in tujih predavateljic in predavateljev. Predavanja s kongresov se nato lahko preberejo vsakokrat v naslednjem zvezku »Kärnten Dokumentation«.

15. in 16. novembra 2018 je Biro za slovensko narodno skupnost dežele Koroške vabil na medtem že XXIX. Evropski kongres narodnih skupnosti, tokrat na temo »1918-2018: Vojna in mir – v luči pomišljanja, premišljevanja in spominjanja«.

 

več:

https://www.ktn.gv.at/SI/Verwaltung/Amt-der-Kaerntner-Landesregierung/Abteilung-1/Volksgruppen_Menschenrechte/Volksgruppenb%C3%BCro