Foto: Matija Sušnik, www.dz-rs.si
Slika: Foto: Matija Sušnik, www.dz-rs.si

14. redna seja Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu

V ponedeljek, 12. 04. 2021 je potekala v Državnem zboru 14. redna seja Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Na dnevnem redu je bil predlog resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021 - 2025. Za Narodni svet koroških Slovencev se je seje udeležil poslovodni tajnik Marko Oraže.

Najsplošnjejši cilj, za katerega si bo prizadevala jezikovna politika za obdobje 2021-2025 je zagotovitev kakovostnega jezikovnega življenja za vse. Posebno poglavje je namenjeno tudi slovenski skupnosti v sosednjih državah in temu delu programa je v resoluciji namenjenih sredstev v skupni višini 22 miljonov evrov. Navzoči so pozdravili resolucijo in Oraže je še izpostavil, da predlagana resolucija dokazuje, da se slovenska jezikovna politika zaveda svoje posebne odgovornosti, ki jo ima do Slovenk in Slovencev zunaj mej Republike Slovenije.

poročilo na volksgruppen.orf.at/slovenci

povezava na arhivski posnetek na rtvslo