Slika: 22. FUEN-Seminar slovanskih manjšin v Evropi

22. FUEN-Seminar slovanskih manjšin v Evropi

Ta teden bo na avstrijskem Koroškem potekal 22. seminar slovanksih manjšin v FUEN. Načinii ustvarjanja dolgoročnega in mirnega "sobivanja" med manjšino in večino ter naraščajoči razkorak med mestnimi in obrobnimi območji ter prednosti in priložnosti na mikroekonomski ravni (občine), ki nastanejo prav zaradi značilnosti manjšinskih skupin bodo teme posveta, ki bo potekal od 14. novembra do 17. novembra 2019. Gostujoča manjšina koroških SLovencev bo ob tem predstavila primere dobre prakse. Med delovnimi zasedanji bo glavni poudarek na prednostih in uspehih manjšinskih skupin.

Seminar bodo14. novembra v Pliberku odprli župan Stefan Visotschnig, tiskovni predstavnik AGSM Bernhard Ziesch ter gostiteljski organizaciji SKS in NSKS.

Drugi dan se začne v Celovcu s srečanjem z deželnim glavarjem dr. Petrom Kaiserjem in nizom  misli na temo »Spreminjanje perspektive: od konfl ikta preko dialoga do konsenza«, ki jih organizira Biro za slovensko narodno skupnost dežele Koroške v okviru jubilejnega 30. Evropskega kjngresa narodnih skupnosti. Prvi del seminarja je osredotočen na zaščito manjšin na regionalni ravni.

Popoldne udeleženci obiščejo občno Globasnico z županom Bernardom Sadovnikom na čelu. V središču tega dogodka so strategije sprejemanja večjezičnosti na občinski ravni (v upravi, šolski oblasti, javnosti, športu, turizmu, na krajevnih oznakah).

Tretji dan srečanja se bo začel s predstavitvijo primerov dobrih praks koroških Slovencev, pri čemer bodo sodelovali AACC - Alpe-Adria Center, Slovensko gospodarska zveza, Zadruga in Skupnost Južnokoroških kmetic in kmetov. Čez dan bodo razpravljali o trenutnem položaju slovanskih manjšin v Evropi in na sporedu so redna srečanja v delovnih telesih. V soboto zvečer bodo člani delovne skupine sodelovali pri skupinskem žrebanju programa EUROPEADA 2020.