slika: www.pixabay.com
Slika: slika: www.pixabay.com

60 let manjšinskega šolskega zakona

19. marca 1959 je stopil v veljavo manjšinski šolski zakon za Koroško. Kakšno je stanje manjšinskega šolstva na Koroškem, kako se je razvilo in kakšni so izzivi za prihodnost, bo v žarišču simpozija, na katerega vabi danes v torek koroška izobraževalna direkcija z manjšinskošolskim oddelkom.

več: https://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2970692/