Slika: 67. ꜰᴜᴇɴ ᴋᴏɴɢʀᴇꜱꜱ 2023

67. ꜰᴜᴇɴ ᴋᴏɴɢʀᴇꜱꜱ 2023

Prejšnji konec tedna je na Madžarskem potekal 67. kongres FUEN (Federalistična unija evropskih narodnosti).

FUEN - Federalistična unija evropskih narodnosti je glavna predstavniška in največja krovna organizacija avtohtonih narodnih manjšin, narodnosti in jezikovnih skupnosti v Evropi. Pod svojim okriljem trenutno združuje več kot 100 organizacij članic iz 36 evropskih držav ter si prizadeva za ohranjanje in spodbujanje identitete, jezika, kulture, pravic in tradicij evropskih manjšin.

Na zasedanju skupščine 9. septembra je bila obravnavana in soglasno sprejeta skupna resolucija NSKS - Narodni svet koroških Slovencev in SKS – Skupnost koroških Slovencev in Slovenk o nezadostnem izvajanju manjšinskih pravic v Avstriji. V resoluciji se pri tem osredotočata na poglavja Šolstvo, dvojezično sodstvo, uporabo slovenskega jezika v upravi ter noveli Zakona o narodnostnih manjšinah.

Narodni svet je nadalje v obravnavo vnesel predlog k razpravi o spremembi pravil FUEN. Glavni namen spremembe je, da bi zastopniki vseh različnih delovnih skupin imeli redni sedež v predsedstvu FUEN. Po volitvah na minulem kongresu 2022 v Berlinu namreč govornica AGSM (delovne skupnosti slovanskih manjšin v FUEN) ni bila več izvoljena v predsedstvo in s tem slovanske manjšine tudi niso več zastopane v tem gremiju.

Nadalje se je obravnavala in odobrila tudi resolucija o človekovih in manjšinskih pravicah ter pravni državi. Resolucijo so skupaj pripravili in predložili Sydslesvigsk Forening (SSF), Domowina - Zwjazk Łužiskich Serbow, Zentralrat Deutscher Sinti und Roma , Frasche Rädj / Friesenrat Sektion Nord, EBLUL Deutschland (European Bureau for Less Used Languages), Bund Deutscher Nordschleswiger (BND), NSKS - Narodni svet koroških Slovencev, SKS – Skupnost koroških Slovencev in Slovenk in SSO – Svet slovenskih organizacij.  

Resolucija poudarja pomen pravne države pri zagotavljanju človekovih pravic in zaščite manjšin v EU. Med drugim poziva Svet Evropski, Evropsko komisijo in Evropski parlament, naj zagotovijo polno izvajanje načela pravne države v vseh državah članicah EU. Varstvo manjšin je sestavni del spoštovanja človekovih pravic in mora biti enako zagotovljeno v vseh državah članicah EU.

S sklepom skupščine pa se je ponovno razširila družina FUEN. Kot pridruženi člani FUEN so bili sprejeti:
- Kulturni inštitut Bretanje (Skol Uhel Ar Vro - Institut Culturel de Bretagne) iz Francije.
- Die Radgenossenschaft der Landstrase aus der Schweiz iz Švice.
- Deželna samouprava Rusinov na Madžarskem (Вседержавноє Русинськоє Самосправованя - Országos Ruszin Önkormányzat)
- Nemško humanitarno društvo "St. Gerhard" iz Srbije.

Friulansko filološko društvo (Societât Filologjiche Furlane "Graziadio Isaia Ascoli") iz Italije pa je bilo sprejeto kot podporno članico FUEN.