Foto: Matija Sušnik - dz-rs.si
Slika: Foto: Matija Sušnik - dz-rs.si

8. redna seja Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu

V torek, 19. aprila je vabila predsednica Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, Suzana Lip-Šimenko, na 8. redno sejo delovnega telesa Državnega zbora Republike Slovenije.

Na dnevnem redu seje je bila le ena točka, namreč: Vključenost vsebin o Slovencih zunaj meja Republike Slovenije v programe vzgoje in izobraževanja. Kot gradivo za sejo je na spletnih straneh Državnega zbora objavljeno naslednje gradivo: – informacija Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Za Narodni svet koroških Slovencev se je seje udeležil poslovodni tajnik Marko Oraže.

zapis seje

poročilo na volkgruppen.orf.at/slovenci