Slika: Aktivnosti predsednika NSKS

Aktivnosti predsednika NSKS

Narodni svet sporoča, da je predsednik dr. Zdravko Inzko pretekle dneve sodeloval na treh mednarodnih konferencah.

V Pragi v zunanjem ministrstvu, kjer je Inzko predaval, je bilo govora predvsem o situaciji na Balkanu in o možnih rešitvah. Ravno tako pri konferenci Evropske akadenije na Južnem Tirolskem. Pri Europaforumu Wachau pa je bil Inzko član okrogle mize, ki se je tudi bavila z Balkanom.

Na Južnem Tirolskem je bil glavni organizator tudi Koroškem znani Günther Rautz (leva slika), vodeči član Evropske Akademije iz Bozna, na Evropskem Forumu Wachau pa je Inzko srečal namestnika viceministra za zunanje zadeve Združenih držav Amerike, Gabriela Escobarja (slika desno).