Slika: Bekštanj: dvojezične panoramske table
Slika: Bekštanj: dvojezične panoramske table

Bekštanj: dvojezične panoramske table

S šestimi panoramskimi tablami turistične zveze regije Beljak je bil narejen nadaljnji pomemben korak za bolj prepoznavno dvojezično podobo občine Bekštanj in širšega območja. Po eni strani so v obeh jezikih nove panoramske table, po drugi gre za tematske poti ob Baškem jezeru. Potem ko je Enotna lista Bekštanj pridobila turistično zvezo v Beljaku kot finančno podpornico za ponatis dvojezičnega občinskega zemlejvida, je v pogovorih uspelo skupno s turistično zvezo na osnovi dvojezičnega občinskega zemljevida postaviti tudi dvojezične panoramske table. Postavitev tabel je eden izmed številnih projektov vidne dvojezičnosti, ki jih je sprožila in vodila EL Bekštanj. Tu sem sodijo med drugim postavitev dvojezičnih tabel na Bekštanjskem gradu, dvojezično poimenovanje trga v Ločah "Franz Treiber Platz/Trg", sodelovanje pri EU projektu "Biseri naše kulturne krajine", EU projekt FLULED s prvim dvojezičnim občinskim zemljevidom in razna spominska obeležja.

Poročilo na volksgruppen.orf.at/slovenci

Simon Trießnig