Slika: Dr. Sturm se moti

Dr. Sturm se moti

Dr. Sturm naj bi po poročanju medijev nedavno dejal, da ima raje izraz »jezikovna skupina« kot »narodna skupnost«. To je seveda njegova pravica, vendar so se na to izjavo ogorčeno odzvali številni pripadniki narodne skupnosti. Nekateri so spomnili na prisilno izselitev 1.000 koroških Slovencev in Slovenk v nacistična delovna ali koncentracijska taborišča zgolj na podlagi njihove narodnostne pripadnosti. V številnih pesmih, na primer Milke Hartman, je govora o »narodu«, zlasti ko gre za trpljenje narodne skupnosti (»Narod moj trpin«). Vendar pa je to za dr. Sturma napačen pristop. Moti ga tudi izraz narodna zavest.

Zanimiva je tudi Sturmova razmejitev od slovenske države. Ko je bil predsednik Zveze slovenskih organizacij, pa ga ni motilo, da je več kot dvajset let prejemal denar iz Slovenije.

Za današnji in jutrišnji dan pa je mnogo važnejše dejstvo, da avstrijska državna pogodba iz leta 1955, ki je Magna Carta narodnostnih pravic koroških Slovencev, sploh ne omenja besede »jezikovna skupina«. Z drugimi besedami, se vsakdo, ki narodno skupnost zgolj poimenuje kot jezikovno skupino, odpove varstvu, ki ga zagotavlja avstrijska državna pogodba. Ali je to tisto, kar si dr. Sturm želi?