Slika: Državna pogodba po 69 letih še vedno neizpolnjena, niti kompromis iz leta 2011

Državna pogodba po 69 letih še vedno neizpolnjena, niti kompromis iz leta 2011

Narodni svet koroških Slovencev in cela narodna skupnost se spominja bolečega dejstva, da so 29. aprila 1943 na dunajskem deželnem sodišču z obglavljenjem usmrtili člane hrabrega antihitlerovskega odporniškega gibanja iz Sel in okolice.

V skladu s tem, nekaj mesecev pozneje, Moskovska deklaracija izrecno navaja, da bo pri ponovni vzpostavitvi Republike Avstrije potrebno neizogibno upoštevati, »koliko bo Avstrija sama prispevala k svoji osvoboditvi.«

Zato Avstrijska Državna pogodba vsebuje tudi važni člen VII. Ta člen državne pogodbe z manjšinskimi pravicami je bil na nekaterih področjih izpolnjen, na drugih pa le nezadostno ali sploh ne. Tako od ministra za šolstvo zahtevamo, da obvezno zadnje leto otroškega vrtca organizira tako, da se v tem letu na dvojezičnem šolskem področju kot osnovni pouk nudi tudi slovenščina. Tudi ministrica za pravosodje ima priložnost, da odpravi podedovane krivice na področju okrajnih sodišč. Rešitev bi bila zelo preprosta, in sicer z razširitvijo pristojnosti sodišč v Celovcu, Beljaku in Velikovcu. Potem bi bil člen VII glede pristojnosti sodišč v celoti izpolnjen. Trenutno Zila, deli Podjune, zgornji Rož in nekatere občine v okolici Celovca, torej dve tretjini narodne skupnosti, nimajo dostopa do dvojezičnega sodišča.

Žal še vedno niso uresničene tudi nekatere obljube iz krivičnega kompromisa o krajevnih napisih, podpisanega pred 13 leti. Krivičen je bil zato, ker se ni upoštevalo 10 %, ki jih je določilo avstrijsko ustavno sodišče, in je narodna skupnost tako izgubila približno 200 krajevnih napisov.

Na drugi strani pa je manjšina v zameno za boleči kompromis od takratnega državnega sekretarja Ostermayerja dobila pomembno pismeno obljubo, in sicer hitro sprejetje »novega zakona o narodnostnih skupnostih.« Tudi ta obljuba do danes še ni uresničena. In to po trinajstih letih.

V Avstriji v ozadju že potekajo priprave na sedemdeseto obletnico Avstrijske Državne Pogodbe leta 2025. Vsebinsko najlepša slavnost bi bila predvsem v tem, da bi se lahko reklo, da je člen VII Avstrijske državne pogodbe do zadnje pičice izpolnjen.

 

Izjava ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije