slika zaslona spletne strani: www.globasnitz.at/
Slika: slika zaslona spletne strani: www.globasnitz.at/

Dvojezični obrazci, čestitke Sadovniku

Kot je znano, so pretekli teden za občine pristojni deželni svetnik Daniel Fellner, župan Globasnice Bernard Sadovnik in vodja oddelka za narodne skupnosti pri Uradu zveznega kanclerja Michaela Brunner, predstavili nemške in slovenske dvojezične spletne obrazce za koroške občine.

Nositeljica projekta je bila Občina Globasnica, kjer že stoji na razpolago 100 različnih obrazcev, od rojstnega do mrliškega lista. Narodni svet koroških Slovencev izreka v tej zvezi Bernardu Sadovniku iskrene čestitke. Ti obrazci bodo v bodoče na voljo v »vseh občinah Koroške« je pozdravil iniciativo deželni svetnik Fellner.

Prestavljeni projekt naj bi bil po mnenju Narodnega sveta tudi v skladu s tretjim odstavkom Avstrijske državne pogodbe, ki je bila podpisana pred skoraj 70-imi leti in ki se glasi:

»V upravnih in sodnih okrajih Koroške, s slovenskim ali mešanim prebivalstvom je slovenski jezik dovoljen kot uradni jezik dodatno k nemškemu.«

Ker gospod Fellner pravi, da bodo obrazci na voljo »v vseh občinah Koroške«, bi bilo koristno dobiti listo teh občin.

V tej zvezi ne gre pozabiti, da se je Rudi Vouk skoraj dve desetletji boril za slovenske obrazce predvsem v Dobrli vasi in v Škocjanu, kjer je pri ponovnih sodnih razpravah zmagal. Za take obrazce se je borila tudi Ingrid Zablatnik (EL) iz Bilčovsa. In še marsikdo. To, kar je po sinodi leta 1972 samoumevno v okviru katoliške cerkve, naj bi bilo samoumevno tudi na komunalnem občinskem področju.

Z obrazci je torej narejen velik korak, dokončno oceno bo pa dala praksa in dejanska uporaba formularjev v koroških občinah, tudi v takih, ki nimajo uslužbencev  z znanjem slovenščine.