Slika: EL, NSKS, SKS in ZSO vložili skupno peticijo  pri Odboru za peticije Evropskega parlamenta

EL, NSKS, SKS in ZSO vložili skupno peticijo pri Odboru za peticije Evropskega parlamenta

Predstavniki EL, ZSO, NSKS in SKS smo začetek novembra pri Odboru za peticije Evropskega parlamenta (PETI) v Bruslju vložili skupno peticijo o pomankljivem izvajanju manjšinskih pravic ter kršitvi načelih pravne države v Avstriji.  S to peticijo skupno opozarjamo na neustrezno uresničevanje manjšinskih pravic v Avstriji, zlasti v zvezi s slovensko narodno skupnost na Koroškem.

Kljub pozitivnim ukrepom v Avstriji, kot je bila podvojitev podpore narodnim manjšinam in sredstev za medije, opozarjamo na pomanjkljivo izvajanje Avstrijske Državne Pogodbe (ADP). To nezadostno izvajanje vodi do erozije slovenskega jezika in kulture ter ogroža nadaljni obstoj manjšine. 

Zlasti v izobraževalnem sistemu so pomanjkljivosti pri izvajanju ADP še posebej izrazite. Nujno je treba zagotoviti kontinuiteto dvojezičnega izobraževanja na vseh ravneh izobraževalnega sistema. Zato je zakonsko zagotovljena izobraževalna vertikala od jasli do Univerze nujna in jo je treba čim prej zasidrati. Ključnega pomena je vključitev predšolske vzgoje v dvojezični izobraževalni sistem. Jasli in vrtci naj postanejo zato del manjšinsko šolskega zakona.

Poleg tega opozarjamo v posredovani peticiji na omejevanje uporabe slovenščine v upravi in pravosodju. Pozivamo k nujnim ukrepom in jasnim zakonskim določbam, ki naj zagotovijo uporabo slovenskega jezika na sodiščih in v javni upravi na celotnem dvojezičnem območju. Hkrati je eno od poglavij namenjeno nujno potrebni spremembi Zakona o narodnih skupnostih. Novela zakona je bila obljubljena že v memorandumu ob sklepu kompromisa za dvojezične krajevne napise leta 2011 in zajeta v koalicijski pogodbi aktualne zvezne vlade, vendar še vedno ni bila uresničena.

Ker zlasti zvezna vlada ne prisluhne našim zahtevam, smo se sledeč priporočilu predsednikov »Minority Intergroup« obrnili na PETI odbor Evropskega parlamenta.  V peticiji zato pozivamo Evropski parlament, naj zadevo preuči v skladu s temeljnimi evropskimi vrednotami in načelih pravne države ter naj našo peticijo uvrsti na dnevni red odbora in s tem omogoči podrobno razpravo o nujnosti uresničevanja manjšinskih pravic na Koroškem. S tem želimo doseči, da člani odbora Avstrijo dosledno pozovejo Avstrijo, naj sprejme nujno potrebne ukrepe in končno izpolni svoje obveznosti iz ADP in mednarodnih pogodb[1] o varstvu narodnih manjšin.

Za našo peticijo smo zagotovili tudi politično podporo poslanca Evropskega parlamenta in člana odbora PETI Loránta Vinczeja (EPP) ter podpredsednice odbora za peticije Ane Mirande (EFA/Zeleni).

 

[1] Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin ter Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih

 

Ana Miranda, podpredsednica odbora PETI:
"As an EFA member of the European Parliament, I stand in solidarity with the Slovenian minority in Austria. The implementation of minority rights, as highlighted in the Slovenian minority petition, is of immense importance in preserving the Slovene language and cultural heritage in Austria. We must ensure that the rights outlined, including bilingual education and language use in the public sphere, are not just recognised on paper, but become a lived reality, contributing to the richness and cohesion of our shared European identity".

Predsednik FUEN in član PETI odbora Loránt Vincze:
"There is little point in having rights on paper without implementing them. In order to ensure the continued existence of the Slovene minority in Austria, the government must implement minority rights seriously and proactively. This includes providing bilingual education at all levels and guaranteeing the right to use the language in public institutions such as courts and administrations. We will seek to help Slovenes in Austria to enforce these rights".