Slika: ENOTNA LISTA in NSKS ČESTITATA PISANIJU

ENOTNA LISTA in NSKS ČESTITATA PISANIJU

ENOTNA LISTA in Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) z veseljem čestitata Markotu Pisaniju, kandidatu Stranke Slovenske skupnosti (SSk), ob izvolitvi v deželni parlament v Furlaniji – Julijski krajini (FJK)! Z izvolitvijo Marka Pisanija so naši prijatelji ponovno zagotovili neodvisen in suveren glas slovenske narodne skupnosti v deželnem parlamentu. Kot kaže, bo Pisani edini izvoljeni Slovenec v deželnem parlamentu FJK, kar njemu in njegovi stranki nalaga posebno odgovornost.

Pisaniju in SSk želimo mnogo preudarnosti za uresničevanje dobrih idej za razvoj regije ter ohranjanje slovenskega jezika in kulture v italijanskem zamejstvu. Prepričani smo, da bodo Slovenci v Italiji z g. Pisanijem v deželnem parlamentu FJK odlično zastopani.

Vidimo pa, da bo tudi na Koroškem treba znižati prag za vstop v deželni zbor, saj 5-odstotni prag diskriminira manjšino pri politični participaciji in soodločanju. Zato ponovno pozivamo deželo Koroško k odpravi 5-procentnega praga za stranke narodne skupnosti. Tesni rezultat SSk pa tudi kaže, da moramo debatirati o uvedbi virilnega mandata za trajno zagotovljeno zastopanje manjšine v deželnem zboru kot predlaga tudi predsednik SSO, Walter Bandelj, za FJK. Virilni mandat pomeni v zadevah narodne skupnosti enakopravno soodločanje in najvišjo možno stopnjo strankarsko-politične neodvisnosti. Tak model nikakor ne izključuje integracijskega modela za kandidature pripadnikov manjšin pri drugih strankah.