Slika: Evropska državaljanska pobuda “Minority SafePack” odobrena v Evropskem parlamentu

Evropska državaljanska pobuda “Minority SafePack” odobrena v Evropskem parlamentu

Evropski parlament je z veliko večino potrdil evropsko državljansko pobudo "Minority SafePack". Za predlog resolucije je glasovalo 524 od 694 poslancev. To pomeni, da Evropski parlament podpira pobudo in predlaga ukrepe za zaščito nacionalnih in jezikovnih manjšin ter za podporo kulturni in jezikovni raznolikosti v Evropi.

FUEN

volksgruppen.orf.at/slovenci

volksgruppen.or.at/hrvati

volksgruppen.orf.at/slovenci/meldungen