Slika: Govorniški natečaj

Govorniški natečaj

Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev bosta januarja 2020 že enainštiridesetič podelila Tischlerjevo nagrado. V zvezi s podelitvijo Tischlerjeve nagrade razpisujeta

GOVORNIŠKI NATEČAJ,

ki se ga lahko udeležijo učenke in učenci Zvezne gimnazije in Zvezne realne gimnazije za Slovence, Dvojezične zvezne trgovske akademije, Višje šole za gospodarske poklice v Št. Petru, Zvezne gimnazije in zvezne realne gimnazije v Velikovcu, Trgovske akademije v Velikovcu, Strokovne šole za socialne poklice I in Višje šole za elementarno pedagogiko v Celovcu. Iz vsake ustanove se končnega tekmovanja lahko udeležita dve dijakinji/dva dijaka, ki ju šola izbere na internem tekmovanju.

Teme:

  1. Moja Koroška! Sto let po plebiscitu je za (nas) koroške Slovence vse v najboljšem redu – ali le ni tako in moramo zavestno skrbeti za obstoj slovenščine v (naši) domovini?
  2. Europeada 2020 – šport nas povezuje. Nogometni turnir bo dal manjšinam širše regije možnost, da opozorijo nase in postavijo v središče izzive, s katerimi se soočajo v svojem jezikovnem vsakdanjiku.
  3. Prosvetna, kulturna in izobraževalna društva na Koroškem praznujejo visoke obletnice – kaj lahko prispevam kot mlad človek za njihovo prihodnost?

 

Govor in tekmovanje:

Govor naj bi trajal 6 do 8 minut. Dovoljen je listek z gesli, ne pa manuskript. Za končno tekmovanje prijavite kandidata/kandidatko do 20. 12. 2019. Končno tekmovanje bo v ponedeljek, 13. januarja 2020, ob 10.30 na Višji šoli za gospodarske poklice v Št. Petru.

Govor ali deli govora pred zaključnim tekmovanjem ne smejo biti objavljeni v kakršnikoli obliki!

 

Žirija:

  • Vincenc Gotthardt (novinar, Nedelja)
  • Sonja Kert-Wakounig (prevajalka, NSKS)
  • Sara Pan (novinarka, radio Agora)
  • Jurij Perč (novinar, ORF)
  • Martina Piko-Rustia (slovenistka, SNI Urban Jarnik)
  • Emanuel Polanšek (novinar, Novice)
  • Miha Vrbinc (strokovni nadzornik, IDK; KKZ)

 

Kriteriji za ocenjevanje:

1. Vsebina (podajanje, vsebinskost, verodostojnost, izpeljava dokazov, razlaga)

2. Zgradba (uvod, razčlenitev, povezanost, sklep)

3. Učinek (prosti govor, navdušenje, napetost, mimika in gestikulacija, stik s poslušalstvom)

4. Jezik (izgovor, govorna tehnika, glasnost, slovnična pravilnost, skladnja)

 

Nagrade:

1. nagrada: € 300,-- (tristo) evrov

2. nagrada: € 150,-- (stopetdeset) evrov

3. nagrada: € 75,-- (petinsedemdeset) evrov

 

Prepričani smo, da razpisani govorniški natečaj dopolnjuje ponudbo v smislu izobraževalnih ciljev vaše šole in upamo na vaše sodelovanje. Prosimo, da ta razpis posredujete profesoricam/profesorjem slovenščine s priporočilom, da bi za sodelovanje nagovorili čim več dijakinj/dijakov.