Slika: Gre za otroke in njihovo najboljšo izobrazbo

Gre za otroke in njihovo najboljšo izobrazbo

V zvezi s ponovno razplamtelo razpravo v zvezi z imenovanjem ravnateljev in ravnateljic na veljavnostnem območju dvojezičnega šolstva ugotavljajo pri Narodnem svetu, da se pri tem vse bolj prezirajo najvažnejši: to so otroci in njihovi starši!

Otrok gre v šolo in ima skupaj s starši željo, da bi se naučil čim več, spoznal in govoril vsaj dva jezika, širil z učenjem jezikov lastno obzorje, se udomačil v jezikovni in kulturni okolici, ki ga obdaja, ohranil lastno jezikovno identiteto in vzpodbujal druge, da se učijo jezika soseda in sodeželana. To je tudi izhodiščni profil dvojezičnega šolstva na Koroškem.

Temu primeren mora biti tudi zahtevnostni profil pri imenovanju ravnateljev in ravnateljic na dvojezičnih šolah. Temu je deželni šolski svet v odgovornosti do otrok in staršev tudi sledil in dal prednost tistim kandidatom in kandidatkam za vodenje dvojezičnih šol, ki imajo dodatno jezikovno kvalifikacijo.

Današnje izjave koroške FPÖ v zadevi vodij šol na veljavnostnem območju dvojezičnega šolstva so usmerjene proti osnovnim načelom sodobnega učenja in izobraževanja. Danes zahteva izobrazba in vodenje šol VEČ in ne FPÖ- jevski MANJ, predvsem kar se tiče dodatne kvalifikacije z znanjem obeh poučnih jezikov na dvojezičnih šolah. Argument FPÖ,da je pri kvalifikaciji ravnateljev in ravnateljic na dvojezičnih šolah MANJ – VEČ, so na izobraževalnem področju klasičen primer za popravljalni izpit.