Slika: Javni razpis za razpisno področje A v letu 2022: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

Javni razpis za razpisno področje A v letu 2022: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, je objavil Javni razpis za razpisno področje A v letu 2022: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu.

ROK ZA PRIJAVO JE 6. 12. 2021 do 15.00!

Namen javnega razpisa za razpisno področje A v letu 2022: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu (v nadaljevanju: javni razpis) je spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo.

Cilji javnega razpisa so:

1. utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev v zamejstvu,

2. medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,

3. vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev v zamejstvu,

4. delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja.

Prioriteta javnega razpis je podpora aktivnostim za utrjevanje in doseganje višjega nivoja znanja slovenskega jezika v zamejstvu.

 

Prosilci s sedežem na avstrijskem Koroškem svoje vloge tokrat obvezno pošljejo na skeniranem in podpisanem prijavnem obrazcu na elektronski naslov: office@nsks.at. Če vloge zaradi objektivnih razlogov ni mogoče poslati po elektronski pošti, lahko prosilci vlogo pošljejo na natisnjenem in podpisanem prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici oz. jo osebno predložijo na sedež Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS), Viktringer Ring 26 A-9020 Klagenfurt/Celovec, Avstrija.

 

več informacij: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-razpisno-podrocje-a-v-letu-2022-financna-podpora-avtohtoni-slovenski-narodni-skupnosti-v-zamejstvu/